Lite historia

1952
Bjarne Berg startar en musikundervisning parallellt med skolarbetet i Bladbackens folkskola i Solf.

1958
Musikundervisningen utvidgas till att omfatta Solf kby och Tölby / Vikby skoldistrikt. Nu bildas garantiföreningen för Solf musikskola och musikskolan får en egen styrelse.

1981
Musikskolan erhåller för första gången lagstadgat statsunderstöd och Rolf Nordman utses till musikskolans första rektor. Solfs musikskola utvidgar sin undervisning till att omfatta hela Korsholms kommun. Fria musikskolor bildas i 6 regioner + 1 finskspråkig.

1983
Den fria musikskolan lösgörs från Solf musikskola och får namnet Bjarnes musikskola. Birgitta Lindros blir vald till verksamhetsledare under åren 1983-1989 och 1990-1991. Jan-Ola Granholm var verksamhetsledare åren 1989-1990, Desere Granholm 1991-1993, Lise-Lott Nyberg 1993-2003 och Christina Martin 2003-2007.

 

Stadgar

Musikskolans stadgar