Styrelsen 2019

Föreningen har vid årsmötet / konstituerande styrelsemötet 20.2.2019 valt följande:

  • Emma Lill-Their, ordförande
  • Joanna Holm, vice ordf.
  • Mariana Grönroos, sekreterare
  • Daniela Sandbacka, kassör
  • Katja Majaniemi, styrelsemedlem
  • Ann-Sofi Blom, styrelsemedlem (suppleant)

Stödande medlem

Som alla andra föreningar är Bjarnes Musikskola beroende av bidrag och medlemsavgifter för att kunna hålla verksamheten uppe.

Vill du bli en stödande medlem (avgift 10 euro) eller ge ett frivilligt bidrag till verksamheten?

Då kan du göra en inbetalning till vårt konto: Aktia FI31 4970 2020 0014 04 

Skriv ”stödande medlem” + ditt namn i meddelandefältet.

Har du frågor eller funderingar? Ta kontakt med någon av styrelsen!

 

Vi tackar för de bidrag som vi erhållit under 2019 från följande:

 

 

                         Aktiastiftelsen i Solf-Sundom

 

 

 

 

 

Image result for korsholm.fi

 

            

Konstsamfundet