Bjarnes musikskola r.f

Anmälan till Bjarnes musikskola

SOLF - TÖLBY - VIKBY

 

  Ditt namn*:

  Född år*:

  Vill spela Följande instrument:

  Syskons namn:

  Född år:

  Vill spela Följande instrument:

  Syskons namn:

  Född år:

  Vill spela Följande instrument:

  Övriga önskemål:

  Förälders kontaktuppgifter

  E-post adress*:

  Tfn*:

  Adress*:

  (*) = Obligatoriska uppgifter


  Som förälder samtycker jag härmed till att insamlad information får användas för att upprätthålla musikskolans verksamhet.

  Anmäld elev får fotograferas av musikskolan och bilden får användas i musikskolans marknadsföring.
  JaNej


  Registerbeskrivning av Bjarnes Musikskola / information enligt artikel 13 i GDPR som träder i kraft 25.5.2018.

  Du kan också läsa mera om EU’s dataskydsförordning här.