Bjarnes musikskola r.f

Bjarnes musikskola är en fristående musikskola som bedriver sin verksamhet i Korsholms kommun i Solf-Tölby-Vikbyområdet.

Musikskolan har elever i varierande åldrar, mest skolelever men även vuxna. Eleverna får för tillfället undervisning i piano, akustisk gitarr, elgitarr, trummor, synth, elbas och sång.

SOLF - TÖLBY - VIKBY

Avgifter

Terminsavgiften är 90 €/instrument/elev (dubbellektioner 180 €). 

Under vårterminen uppbär vi även en årlig medlemsavgift på 15 €/elev. 

Därtillföljande elever i samma familj 5 €/elev.

Anmälan

Om du vill börja i Bjarnes musikskola och/eller vill börja spela ett nytt instrument, ber vi dig anmäla dig här på hemsidan. Kom ihåg att även vuxna får anmäla sig.

Vid behov kan man även hyra instrument av föreningen. Meddela när du anmäler dig om du är intresserad av att hyra ett instrument. 

Har du frågor?

Ring ordförande Emma Lill-Their 050 353 1776
eller kontakta styrelsen på bjarnesmusikskola(at)gmail.com

Lärare 2024-2025

Christian Hellborg, piano

Elisabeth Nedergård, Klarinett, Blockflöjt

Fredrik Fagerström, Gitarr

Frida Grönqvist-Elo, Piano

Per-Henrik Lithén, Violin

Simon Granlund, Sång

Trummor

Vill du bli lärare

Vill du bli lärare för ett instrument kan du skicka in din intresse-ansökan här nedan.

SEDAN 1952

LITE HISTORIA

1952
Bjarne Berg startar en musikundervisning parallellt med skolarbetet i Bladbackens folkskola i Solf.

1958
Musikundervisningen utvidgas till att omfatta Solf kby och Tölby / Vikby skoldistrikt. Nu bildas garantiföreningen för Solf musikskola och musikskolan får en egen styrelse.

1981
Musikskolan erhåller för första gången lagstadgat statsunderstöd och Rolf Nordman utses till musikskolans första rektor. Solfs musikskola utvidgar sin undervisning till att omfatta hela Korsholms kommun. Fria musikskolor bildas i 6 regioner + 1 finskspråkig.

1983
Den fria musikskolan lösgörs från Solf musikskola och får namnet Bjarnes musikskola. Birgitta Lindros blir vald till verksamhetsledare under åren 1983-1989 och 1990-1991. Jan-Ola Granholm var verksamhetsledare åren 1989-1990, Desere Granholm 1991-1993, Lise-Lott Nyberg 1993-2003 och Christina Martin 2003-2007.

2023
Bjarnes Musikskola firade 40-års jubileum 7 maj med en jubileumskonsert i Solf skola. Festtal hölls av föreningens ordförande Emma Lill-Teir och Birgitta Lindroos stod för en historisk återblick. Inbjudna gäster samt elever från musikskolan uppträdde och föreningens lärare bildade ett band dagen till ära och bidrog även de med ett fint uppträdande.

VI TACKAR

SPONSORERNA

för de bidrag som vi erhållit