Bjarnes musikskola r.f

Vi tackar för de bidrag som vi erhållit av våra sponsorer

 Aktiastiftelsen i Solf-Sundom
Image result for korsholm.fi