Bjarnes musikskola r.f

Styrelsen 2021

Föreningen har vid årsmötet / konstituerande styrelsemötet februari 2020 valt följande

  • Joanna Holm, ordförande
  • Erica Dahlback, vice ordförandd
  • Camilla Carlsson, sekreterare
  • Tapio Majaniemi, kassör
  • Katja Majaniemi, styrelsemedlem (anmälningar)
  • Ann-Sofi Blom, bidrag (suppleant)
  • Anne Levlin, suppleant

Stödande medlem

Som alla andra föreningar är Bjarnes Musikskola beroende av bidrag och medlemsavgifter för att kunna hålla verksamheten uppe.

Vill du bli en stödande medlem (avgift 10 euro) eller ge ett frivilligt bidrag till verksamheten?

Då kan du göra en inbetalning till vårt konto: Aktia FI31 4970 2020 0014 04 

Skriv ”stödande medlem” + ditt namn i meddelandefältet.

Har du frågor eller funderingar? Ta kontakt med någon av styrelsen!